logo
منطقه ویژه اقتصادی سرخس

خراسان رضوی
شهرستان سرخس

سرمایه گذاری

روند اجرایی سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس

1- تقدیم درخواست کتبی با ذکر موضوع به مدیر عامل موسسه منطقه ویژه اقتصادي سرخس
2- بررسی توجیه پذیري طرح توسط مدیریت سرمایه گذاري
3- انتخاب مقدار زمین مورد نیاز طرح و مکان آن توسط مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت فنی و اجرایی
4- طرح در کمیته تخصیص زمین(فنی اجرایی، بازرگانی، سرمایه گذاري، حقوقی، مالی)
5- برآورد قیمت و نحوه پرداخت (مدیر عامل) 6- تنظیم پیش نویس قرارداد(مدیریت سرمایه گذاري)
7- ارسال قرارداد جهت بررسی به امور حقوقی
8- ارسال پیش نویس براي متقاضی سرمایه گذاري جهت مطالعه و واریز پیش پرداخت و امضاء
9- ارسال مجدد به امور حقوقی جهت بررسی و امضاء
10- ارسال به امور مالی جهت امضاء
11- ارسال به دفتر مدیرعامل جهت امضاء
12- ابلاغ قرارداد به سرمایه گذار(مدیریت سرمایه گذاري)
13- پیاده سازي زمین(مدیریت فنی و اجرایی)
14- تحویل زمین(مدیریت سرمایه گذاري و فنی اجرایی)
15- ارائه نقشه ها ي اجرایی و دریافت پروانه ساخت(مدیریت فنی و اجرایی)
16- اخذ پایان کار ساختمان(فنی و اجرائی)
17-اخذ مجوز تاسیس (موافقت اصولی) (فنی و اجرائی)
18- اخذ پروانه بهره برداري(فنی و اجرائی)
19- اخذ سند
20- اخذ پروانه فعالیت(سرمایه گذاري و بازرگانی)

فلوچارت درخواست و خرید زمین

1- تقدیم درخواست کتبی با ذکر موضوع به مدیر عامل موسسه منطقه ویژه اقتصادي سرخس
2- بررسی توجیه پذیري طرح(مدیریت سرمایه گذاري)
3- انتخاب مقدار زمین مورد نیاز طرح و مکان آن(مدیریت سرمایه گذاري، مدیریت فنی و اجرایی)
4- طرح در کمیته تخصیص زمین(فنی اجرایی، بازرگانی، سرمایه گذاري، حقوقی، مالی)
5- برآورد قیمت و نحوه پرداخت (مدیر عامل)
6- تنظیم پیش نویس قرارداد (مدیریت سرمایه گذاري)
7- ارسال قرارداد جهت بررسی به امور حقوقی
8- ارسال پیش نویس براي متقاضی سرمایه گذاري جهت مطالعه و واریز پیش پرداخت و امضاء
9- ارسال مجدد به امور حقوقی جهت بررسی و امضاء
10- ارسال به امور مالی جهت امضاء
11- ارسال به دفتر مدیرعامل جهت امضاء
12- ابلاغ قرارداد به سرمایه گذار(مدیریت سرمایه گذاري)
13- پیاده سازي زمین(مدیریت فنی و اجرایی)
14- تحویل زمین(مدیریت سرمایه گذاري و فنی اجرایی)

مزيت هاي قانوني سرمايه گذاري در منطقه ويژه اقتصادی سرخس

1- فراهم بودن امكانات خريد و يا واگذاري زمين به منظور ساخت و ساز و فعاليت¬هاي صنعتي ، تجاري ، اداري و خدماتي در منطقه.
2- ايجاد صنايع توليدي، بسته بندي و خطوط مونتاژ در منطقه با بهره¬گيري از ارزش افزوده جهت انتقال تكنولوژي و اشتغال زايي.
3- فراهم نمودن امكانات ذخيره سازي و عرضه مواد نفتي و مشتقات مربوط به داخل كشور و ترانزيت آن به مبادي خروجي.
4- امكان برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي به منظور شناخت منطقه و ارتقاي سطح دانش توليد كنندگان و متخصصين.
5- کالاهائی که مستقیما از کشورترکمنستان بوسیله راه آهن به این منطقه حمل می شوند , درصورت ورود به داخل کشور پس از تاييد گمرك سرخس، از 20% هزینه سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند .
6- معافيت از پنجاه درصد (50%) هزينه حق مسافت 150 كيلومتر حمل ونقل ريلي كالا از/به منطقه.
7- فعال بودن دفتر نمایندگی گمرک در داخل منطقه به صورت دائم (با کد اختصاصی1/170).
8- امكان استقرار نمايندگي دانشگاه هاي بين المللي با مزيت نزديكي مسافت تا مشهد.
9- ايجاد تسهيلات جهت برقراري ارتباطات مخابراتي.
10- امكان ايجاد شعب ارزي بانك¬ها به منظور ارائه تسهيلات لازم و گشايش اعتبارات بانكي و اسنادي براي واردات به بازار منطقه اي.
11- صدور مجوزهاي قانوني براي ساخت و ساز ، توليد، پردازش ، تغيير، تكميل، تفكيك و بسته بندي مواد و كالاهاي خارجي براي صادرات و صادرات مجدد و عرضه كالاهاي توليد شده مازاد بر ارزش افزوده به بازار داخلي مطابق قوانين و مقررات وپرداخت حقوق ورودي كالا بر مبناي مواد اوليه وارداتي بكار رفته در محصول.
12- حق مالكيت حقيقي وحقوقي زمين و سازه ها براي سرمايه گذاران ايراني وتضمين مالكیت كلي سازه ها براي سرمايه گذاران خارجي با رعايت قوانين و مقررات عمومی و ضوابط شرعی در خصوص مسائل وقف.
13- آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه و منافع حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و توليد براي سرمايه¬هاي خارجي و سرمايه ايرانيان با منشاء خارجي مطابق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.
14- اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف هستند.
15- تضمين كامل سرمايه خارجي و سود حاصله طبق قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري¬هاي خارجي (بر اساس پوشش بيمه اي مصوب 19/12/1380) و امكان ورود و خروج آنها به هر ميزان و در هر زمان كه لازم باشد.
16- عدم متروكه شدن كالاي وارده به منطقه ويژه اقتصادي براي سرمايه گذاران و امكان نگهداري آنها تا هر زمان كه لازم باشد طبق ضوابط موسسه.
17- حذف تعویض بوژی برای کلیه واگنهای روسی و قطارها ی حمل کالای وارده از کشورهای CIS و یا صادره به کشورهای آسیای میانه به دلیل وجود ریل عریض آسیای میانه در داخل منطقه ویژه اقتصادی سرخس.
معافیت مالیاتی به مدت 10 سال از تاریخ بهره¬برداری

مزيتهاي گمركي منطقه ويژه اقتصادي سرخس

1. صدور و ترانزيت كالا از منطقه به بازارهاي جهاني.
2. واردات مواد اوليه، كالاهاي نيمه ساخته و تكميل شده از بازارهاي منطقه¬اي و جهاني به منظور توليد، پردازش و ايجاد ارزش افزوده جهت صادرات.
3. ارائه خدمات و ايجاد تسهيلات گمركي (واردات – صادرات) ، كارنه تير ، ترانزيت ، بيمه و حمل و نقل در منطقه.
4. خدمات و تسهيلات انبارداري ، تخليه و بارگيري كالا در انبارهاي عمومي و اختصاصي.
5. ايجاد تسهيلات گمركي و روان سازي واردات ، صادرات ، توليد ، پردازش ، صادرات مجدد و ترانزيت كالاهاي توليدي، ماشين آلات ، مواد اوليه و ابزار مورد نياز خط توليد (از منابع داخلي و خارجي)
6. عدم اعمال محدوديت زماني براي نگهداري كالا طبق توافق طرفين در انبارهاي منطقه با حداقل هزينه¬هاي انبارداري.
7. امكان واگذاري و فروش تمام يا قسمتي از كالا به ديگران در مقابل قبض انبار قابل معامله و نيز گواهي مبدأ و قابل پذيرش بودن آن در كليه بانك هاي كشور جهت گشايش اعتبار اسنادي.
8. امكان بيمه كليه كالاهاي وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداري) در انبارهاي عمومي و اختصاصي زير كليد گمرك منطقه.
9. مجاز بودن ورود و تخليه كالا به اتكاي پروانه ترانزيت يا كارنه تير از منطقه به ساير مناطق و گمركات مرزي كشور و بالعكس با استفاده از تضمين شركت هاي حمل و نقل بين المللي به اتكا كارنه تير. 10. مجاز بودن ترخيص تمام و يا قسمتي از كالاهاي وارده به صورت ورود موقت از گمرك منطقه.
11. اعاده و دپوي كالاهاي ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت انجام امور صادرات يا ترانزيت و رفع تضمين و تعهدات. 12. معافیت کامل از تمامی عوارض گمرکی برای دستگاه¬های خط تولید، تأسیسات و مواد اولیه در صورت سرمایه¬گذاری در داخل منطقه.
13. استفاده از قانون ارزش افزوده برای واردکردن کالای تولیدی به داخل کشور به میزان ارزش افزوده ایجاد شده بدون احتساب عوارض گمرکی
14. امكان صدور گواهي مبدأ و قبض انبار قابل معامله جهت انجام امور بانكي و ترخيص تفكيكي كالا.

دانلود طرح ها و فهرصت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس


مزایده

آگهی مزایده عمومی منطقه ویژه اقتصادی سرخس